Kapcsolat
TRIVENT
Conference Office
trivent@trivent.hu
+36 1 371 1333


 

 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hõszolgáltatási Szakosztálya által szervezett vándorgyûlések a Távhõ Konferenciák közötti években kerülnek megrendezésre. Céljuk, hogy a hõszolgáltatásban dolgozó szakembereket, döntéshozókat segítse rövid és hosszú távú terveik kialakításában, aktuális teendõik megoldásában.

A 21. Vándorgyûlésünket az „Újjászületés Városában”, Szegeden rendezzük.
A Vándorgyûlést két aktuális téma köré szervezzük:
– Több hõforrás, több energiahordozó egy távhõrendszeren belül.
– Távfûtés és hûtés változó környezetben.

A szénhidrogén alapú energia árváltozásának idõszakát éljük, melyben gazdasági, ellátás-biztonsági és hosszú távon könyezetvédelmi szempontból is felértékelõdnek az egy távhõrendszerhez kapcsolódó alternatív hõforrások. Növekszik a jelentõsége a megújuló energiaforrásoknak és a hulladékgazdálkodás során nyert energiának. Aktuálissá válik a távhõrendszer és a hõforrások kooperációjának kérdése.

Ugyanilyen fontos, hogy a távhõszolgáltatók feleljenek meg a változó gazdasági, energetikai környezet okozta kihívásoknak, új felhasználói igényeknek. Illesszék szolgáltatói rendszereiket a felhasználói hálózatok és épületkorszerûsítések hatására bekövetkezõ energiafelhasználási változásokhoz. A távhõrendszerek jobb kihasználása érdekében keressék a lehetõségét új szolgáltatások és technológiák bevezetésének.

A Vándorgyûlés résztvevõi az elsõ napon a több hõforrás, több energiahordozó egy távhõrendszeren belül témakörben hallgathatnak meg elõadásokat, amelyek az üzemviteli folyamatok elemzésétõl, külföldi és hazai együttmûködõ rendszerek bemutatásán át, a hulladékgazdálkodás során és geotermikus energiaforrásból nyert energia hasznosítási kérdések taglalásáig merítenek a kérdéskör témáiból.

A második napon a Vándorgyûlés a távhõellátás és a változó környezet összefüggéseivel foglalkozik. Elõadásokat hallhatunk a felhasználói rendszer korszerûsítés távhõ üzemvitelre gyakorolt hatásairól, az iparosított technológiával készült épületek felújításának értékelésérõl és a távhûtési üzletág indításáról, lehetõségeirõl és korlátairól.

Reméljük, hogy az esti baráti találkozó pedig jó alkalmat teremt a kötetlen szakmai eszmecserére is.

Bízunk abban, hogy a Vándorgyûlés elõadásai, a tapasztalatcserék, a bemutatásra kerülõ módszerek és technikák hozzájárulnak a résztvevõk ismereteinek bõvítéséhez, és segítik mindennapi munkájukat.

A Vándorgyûlésre minden kedves érdeklõdõt tisztelettel meghívunk, és várjuk a jelentkezésüket.

2008. június 16.


Milanovich L ászló
Hőszolgáltatási Szakosztály
elnök