Kapcsolat
TRIVENT
Conference Office
trivent@trivent.hu
+36 1 371 1333


 

 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya által szervezett vándorgyűlések a Távhő Konferenciák közötti években kerülnek megrendezésre. Céljuk, hogy a hőszolgáltatásban dolgozó szakembereket, döntéshozókat segítse rövid és hosszú távú terveik kialakításában, aktuális teendőik megoldásában.

A 20. Vándorgyűlésünket „a mediterrán hangulatok városában”, Pécsett rendezzük.
A Vándorgyűlést két aktuális téma köré szervezzük:
– Alternatív tüzelőanyagok, megújuló energiaforrások.
– Hőfelhasználás: középpontban a lakás.

A megújuló energiák felértékelődésének időszakát éljük. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programja kiemelt prioritást biztosít a megújuló energiahordozó felhasználás növelésének, az energiahordozó forrásszerkezetben a hagyományos energiahordozók felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésének. A megújuló energiaforrások alkalmazásának egyik területe lehet a távhőtermelés, a dráguló szénhidrogének részbeni kiváltása „zöld energiával”, hozzájárulva a kiotói vállalások betartásához, illetve mérsékelve az ország energia­import-függőségét.

Ugyanilyen fontos a távhő vásárlói oldalának fejlődése. Ez a kérdés a távhőtermelés és szolgáltatás oldaláról marginálisnak tűnik, valójában azonban a távhőellátás üzleti biztonsága szempontjából kiemelkedő fontosságú: nincs kiegyensúlyozott piac elégedetlen piaci szereplőkkel. A távhőszolgáltatás felhasználói megítélése jórészt a lakásokban dől el, hiába korszerűek a szolgáltatói berendezések, ha az épületeken belüli – a felhasználók tulajdonában lévő – berendezések elavultak. Az energiatudatos, takarékos hőfelhasználás elengedhetetlen eszköze a korszerű fűtési rendszer az épületekben és a lakásokban.

A Vándorgyűlés résztvevői az első napon az alternatív, megújuló energiák témakörében hallgathatnak meg előadásokat, amelyek a támogatási lehetőségek igénybevételének elemzésétől, a tüzelőanyagok termesztésén, beszerzésén át egészen a technikai, technológiai, közgazdasági kérdések taglalásáig merítenek a kérdéskör témáiból.

A második napon a Vándorgyűlés a távhőellátás hőfelhasználás oldalával foglalkozik. Ez az a terület, ami a felhasználókat a legközvetlenebbül érinti, hiszen elsősorban a közvetlen lakókörnyezetben, a lakóépületben és a lakásban elhelyezett berendezések működése determinálja a szolgáltatás színvonalát, a kényelmet, az igénybevétel komfortját.

Reméljük, hogy a Világörökségi területen tett séta, a székesegyházi orgonakoncert segít megismerni a helyi kulturális értékeket, az esti baráti találkozó pedig jó alkalmat teremt a kötetlen szakmai eszmecserére is.

Bízunk abban, hogy a Vándorgyűlés előadásai, a tapasztalatcserék, a bemutatásra kerülő módszerek és technikák hozzájárulnak a résztvevők ismereteinek bővítéséhez, és segítik mindennapi munkájukat.

A Vándorgyűlésre minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívunk, és várjuk a jelentkezésüket.

2007. június 11.


Milanovich L ászló
Hőszolgáltatási Szakosztály
elnök

ps. A vándorgyűlésen  történő részvétel a résztvevők számára a Magyar Mérnöki Kamara által elismert szakmai továbbképzés részét képezi. A részvételért kapható kreditpont: 1.