Előadók és témakörök

 

 

1. Dr. Dezső György – Ügyvezető igazgató – EGA-NOVA Kft. / ALFA-NOVA Kft.

 

Gázmotorok illesztése távhőrendszerekbe

A távhőrendszerek hőteljesítmény kérdései (csúcsigények, lefutások, kihasználási óraszám,  rendszer és projekt optimum új hőforrás és kogeneráció, mint energiaracionalizálás esetén, negatív és pozitív csúcsrajáratások, a hőtárolás műszaki-gazdasági  kérdései, a szükséghűtés és kapcsolásainak kérdése, by pass-os üzemmód,  gázmotorok csúcsrajáratásának biztosításához szükséges műfogyasztók és azok szabályozása, a trigeneráció hatása stb.) a gázmotorok kalorikus illesztése a rendszerhez.

A távhőrendszerek hőmérséklet menetrendi kérdései (hőmérséklet menetrend maga, csúcsértékek és lefutások, nyári menetrend, a visszatérő hőmérsékletek kérdése, a fogyasztói rendszerek kapcsolástechnikai összefüggése a motorok rendszerbe illesztésével stb.) és ennek kapcsán  a gázmotorok és a rendszerhőmérséklet paramétereinek összehangolása.   

A távhőrendszerek hidraulikai kérdései (nyomásábra, nyomástartás, hidraulikai kapcsolás kérdése, kényszer- és szabadáramú tüzelőberendezésekhez stb.) és a gázmotorok hidraulikai rendszerbe illesztése.

 

A forróvíz bíztonságtechnika alapkérdései és ezek következetes megvalósítása a gázmotorok rendszerbe illesztése és üzemvitele során (kapcsolástechnikai kérdések, védelmek, reteszek,  a motorgyártóval szemben megfogalmazott követelmények stb).A gázmotorok távhőrendszerbe illesztésének és üzemeltetésének gazdaságossági kérdései (statikus és dinamikus gazdaságossági számítások, tüzelőanyag, ill. csúcslekötés optimalizációs kérdései, csúcsrajáratás és a trigeneráció hatása a gazdaságosságra stb.).

 

 

2. Papp Tibor Régióvezető – SINERGY Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft

 

Gázmotorok telepítése, üzemeltetése, karbantartása üzemeltetői szemszögből

 

Gázmotor technológiai rendszer felépítése

Gázmotorok kiválasztása (gyártó, teljesítmény, típusjellemzők).

Gázmotor segédrendszer: hűtőkörök (lemez hőcserélők, ventillátoros hőcserélők, füstgáz hőcserélő), füstgázrendszer, égéslevegő, hűtőlevegő rendszer, fűtőgáz rendszer, olajtároló rendszer, sűrített levegő rendszer.

Gázmotorhoz kapcsolódó technológiai rendszer (nagyfeszültségű rendszer, forróvíz rendszer, villamosenergia ellátás).

Gázmotor technológia elhelyezése (gázmotor egység, épület, segédrendszer - ventillátoros hűtők, égéslevegő, hűtőlevegő ellátás, nagyfeszültségű rendszerek-transzformátorok)

Környezeti adottságok figyelembe vétele a technológiai kialakításánál (helyszín, környezetvédelmi előírások, csatlakozási, kapcsolódási pontok)

Gázmotorokkal szemben támasztott követelmények (teljesítési garanciák, rendelkezésre állás, részterhelésen történő üzemeltetés)

Dokumentációk (tervek, gépkönyvek, üzemeltetési, karbantartási utasítások, saját készítésű dokumentációk)

 

Gázmotor technológiai rendszer üzemeltetése

Üzemeltetési környezet (gázmotor technológiai, komplett fűtőerőmű).

Üzemeltetés követelményrendszere (szerződéses kötelezettségek, gyártómű által megadott követelményrendszer, üzemeltetés belső követelményrendszere).

Helyszíni és/vagy távfelügyelet (helyszíni felügyelet előnye, távfelügyeletes üzemelés kritériumai).

Üzemeltetési adatok gyűjtése, feldolgozása (gázmotor „belső” adatgyűjtése – on-line adatgyűjtés, adatgyűjtés a technológiai rendszerről – off-line/on-line adatgyűjtés, adattárolás, adatarchiválás).

Üzemeltetési paraméterek figyelemmel kísérése (üzemeltetés kritikus paraméterei, rendeleti megfelelés, szerződéses megfelelés, az „életnek, az üzemelésnek” való megfelelés). Üzemeltető felelőssége (szerződés szerint, szerződésen túli felelősség – hivatás, elhivatottság).

 

Gázmotor technológiai rendszer karbantartása

Technológiai rendszer felosztása (gázmotor, segédrendszerek, kapcsolódó, kiszolgáló rendszerek).

Gázmotorok karbantartási feladatai (üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartás, üzemóra szerinti karbantartási feladatok).

Segédrendszerek karbantartása (hőcserélők, szivattyúk, ventillátorok, kompresszorok, nagyfeszültségű rendszer, mérőeszközök).

Gázmotor diagnosztika (diagnosztika szerep, jelentősége, diagnosztikai vizsgálatok - hűtőközeg diagnosztika, füstgáz diagnosztika, hő-fényképezés - aktív adatbázis létrehozása).

Hibaelhárítás, javítás (üzemeltetői közreműködés, tartalék alkatrészek, dokumentálás jelentősége, szerepe).

Karbantartási feladatok tervezése.

Karbantartások, javítások dokumentálása.

 

 

3. Horváth Tibor Erőmű igazgató – Budapesti Erőmű ZRt. Észak-Pesti Erőmű

 

Kapcsolt erőművi gázturbinák telepítése és üzemeltetése

A gázturbinák helye az országos energia rendszerben. Gázturbinák története, fejlődése. Kapcsolt energiatermelés. Kombinált ciklusú erőművek létesítési szempontjai, gázturbinák kiválasztási elvei. Megtérülési számítások, fajlagos árak. Beruházási, üzemeltetési támogatások szerepe, kötelező átvétel jelentősége. Magyar gázturbina park jellemzői, a Budapesti Erőmű működő egységei. Üzemeltetési, karbantartási sajátosságok.

Alkalmazott diagnosztikai rendszerek, speciális követelmények a gázturbinák állapotvizsgálatában. Jellemző üzemállapotok, ezek hatása a gépegységek élettartamára.

A szervizelés hazai  lehetőségei, körülményei. Utóbbi időszak meghibásodásai, a gázturbinák kritikus  részei. Folyamatirányító rendszerek, irányítástechnikai jellemzők.

A gázturbinás iparág jövője, befolyásoló körülmények.

 

 

4. Smaus Novák János – Műszaki igazgató – Miskolci Fűtőerőmű Kft.

 

A miskolci gázmotoros fűtőerőmű

A Miskolci Fűtőerőmű rövid bemutatása. A projekt célja, kiindulási feltételek.

Beruházás építési időszaka. Megvalósítás alatt felmerült problémák, azok megoldása. Az erőmű műszaki paramétereinek rövid áttekintése mindhárom telephelyen. A gázmotorokat a Deutz Ag. Szállította és helyezte üzembe. A beruházó konzorciumot az EGI Rt. irányította. A beruházó az MVM Zrt. volt.

Közel négy év üzemviteli tapasztalatai (üzemóraszámok, rendelkezésre állás, hatásfok stb.). Az üzemviteli koncepciót az évek során folyamatosan változó szabályozás tette izgalmassá.

Üzemelési időszakban előfordult jellemző meghibásodások (felmerült problémák megoldása, szükséges módosítások, fejlesztések).

Az újonnan épült Kombinált Ciklusú Fűtőerőmű jelenlegi helyzete, vele kapcsolatos tervek. Az épülő erőmű műszaki paraméterei.

 

Jeletkezési lap (doc / pdf)