Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Hőszolgáltatási Szakosztálya,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportja

 

és a

 

NYÍRTÁVHŐ Kft.

rendezésében,

 

 

a UNDP támogatásával

                                                                                                                                   

 

19. Távhő Vándorgyűlés

Nyíregyháza,
2006. szeptember 19 - 20.

 

 

“Felújítani! Korszerűsíteni! Mikor, hogyan, miből?

 

A korszerű felújítás a környezetvédelem egyik eszköze

 

 

 

 

A vándorgyűlés védnökei:

Csabai Lászlóné polgármester, Nyíregyháza

Dr. Garbai László főtitkár, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Bakács István elnök, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

 

/Jelentkezési lap leöltése/

 


Tisztelt Kolléganők, Kollégák!

 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya által szervezett vándorgyűlések a háromévenkénti Távhő Konferenciák közötti években kerülnek megrendezésre. Céljuk, hogy a hőszolgáltatásban dolgozó szakembereket, döntéshozókat segítse rövid és hosszú távú terveik kialakításában, aktuális teendőik megoldásában.

 

A 19. Vándorgyűlésünket az ETE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportjával és a nyíregyházi távhőszolgáltatás kezdetének 40. évfordulóját ünneplő NYÍRTÁVHŐ Kft-vel közösen Nyíregyházán rendezzük.

 

A Vándorgyűlést két aktuális téma köré szervezzük:

-          épületfelújítás,

-          távhővezeték-hálózat felújítás.

 

A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács kiadta az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91 EK direktívát, melyben megfogalmazott követelmények hazai betartására megjelent a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

A jogi szabályozáson túlmenően a távhőszolgáltatást igénybe vevő épületek felújítása azért is aktuális, mert az épületek, illetve a belső fűtési rendszerek 20-40 évesek, és korszerűsítésük, felújításuk tömegesen még nem kezdődött meg. Az épületek felújításának módja azért is fontos kérdés, mert hosszú távon kihat a benne lakók életére, mind kényelemérzet, mind energiaköltség vonatkozásában. Az épület energiafelhasználásának csökkentése azon túl, hogy csökkenti a felhasználó költségeit, visszahat a források és a távhővezeték-hálózat fejlesztésére, üzemvitelére, és nem utolsósorban környezetünkre is. Az épületek kisebb energiafelhasználása kevesebb tüzelőanyag eltüzelését teszi szükségessé, ami kevesebb légszennyező-, illetve üvegházhatású gáz kibocsátással jár. Ha figyelembe vesszük, hogy hazánk energiafogyasztásának jelentős részét adja az épületek energiafelhasználása, kijelenthetjük, hogy az épületek korszerű, hatékonyabb energiafelhasználást lehetővé tevő felújítása a környezetvédelem egyik eszköze.

A Vándorgyűlés résztvevői az első napon az épületfelújítás témakörben hallgathatnak meg előadásokat, megismerkedhetnek az új épületenergetikai szabályozás követelményeivel, a távhőszolgáltatók üzemvitelére gyakorolt hatásával, a panelfelújítás lehetőségeivel, a különböző városokban már megvalósított felújításokkal, az ott szerzett tapasztalatokkal.

 

A második napon a Vándorgyűlés a távhővezeték-hálózat felújításával foglakozik. A távhőszolgáltatás biztonságát leginkább veszélyeztető tényező a föld alatt húzódó, túlnyomórészt vasbeton védőcsatornába fektetett távhővezeték-hálózat, ami szintén 20-40 éves, gyakorlatilag teljesen leamortizálódott, felújítása a jövő nagy kihívása. Ezért is lehet érdekes, hogy a különböző távhőszolgáltató társaságok hogyan gondolkoznak, mi alapján határoznak a vezetékek felújításáról, milyen megoldást választanak és nem utolsósorban milyen forrásból finanszírozzák azokat.

 

A második nap délután fakultatív program keretében a nyíregyházi kollégák lehetőséget biztosítanak a városban megvalósult új 49,9 MW villamos teljesítményű gázturbinás fűtőerőmű megtekintésére is.

 

Reméljük, hogy az esti, a helyi kulturális hagyományokat is bemutató baráti találkozó jó alkalmat teremt a kötetlen szakmai eszmecserére is.

 

Bízunk abban, hogy a Vándorgyűlés előadásai, a tapasztalatcserék, a bemutatásra kerülő módszerek és technikák hozzájárulnak a résztvevők ismereteinek bővítéséhez, és segítik mindennapi munkájukat.

 

A Vándorgyűlésre minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívunk, és várjuk a jelentkezésüket.

 

2006. június 1.

 

      

            Milanovich László                              Gerda István                                   Tóth Illés

       Hőszolgáltatási Szakosztály                 NYÍRTÁVHŐ Kft.          Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoport

                   elnök                                      ügyvezető igazgató                                  elnök


A Vándorgyűlés programja

Általános Információk