6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

HEAT ENGINES
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

HŐERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

6. nemzetközi konferencia

 

May 26 – 28, 2003  • Hotel Uni, Balatonfüred • Hungary

2003. május 26 – 28 • Balatonfüred, Hotel Uni

 

 

PROGRAM • PROGRAMFÜZET

 

 

Supported by:            ‑Ministry of Environment and Water Management
Ministry of Economy and Transport
GKI Economic Research Co.

Támogatók:                 ‑Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Gazdasági Kutató Intézet Rt.

Sponsored by:            ‑Hungarian Scientific Society of Energy Economics
Hungarian Energetic Society
Foundation for Promoting Energetic Engineering Training
Hungarian Academy of Engineering – Rubik Foundation
Ministry of Education – Research and Development Division

Szponzorok:                ‑Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Magyar Energetikai Társaság
Energetikus Mérnökképzést Támogató Alapítvány
Magyar Mérnökakadémia – Rubik Alapítvány
Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság

Organized by:           ‑Budapest University of Technology and Economics – Department of Energy Engineering

Szervező:                      ‑Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

 

Scientific Committee / Tudományos Bizottság

                   Prof. Dr. Antal Penninger  Chair/Elnök

                   Prof. Dr. Károly Reményi  Co-chair/Alelnök

                   László Kárpáti           Secretary/Titkár

                   Prof. Dr. Attila Bíró

                   Prof. Dr. László Imre

                   Prof. Dr. Attila Meggyes

                   Dr. József Mikó

 

Local Arrangements / Rendező:

                   TRIVENT Conference Office

                   H-1119 Budapest, Etele út 59-61

                   Hungary

                   Phone and Fax: +36-1-371-1333

                   E-mail: trivent@mail.elender.hu

                   http://www.elender.hu/~trivent

 

 

Language / A konferencia nyelve:

During the conference lectures will be given in both, Hungarian and English language as well. Simultaneous translation will be provided.


A konferencián angol és magyar nyelvű előadások hangzanak el. A helyszínen szinkrontolmácsolást biztosítunk.

 

Venue / Helyszín:

The conference venue is Hotel Uni, Balatonfured, Hungary.
Bus transfer Budapest-Balatonfüred-Budapest is provided.

A konferencia helyszíne Balatonfüred, Hotel Uni.

(H–8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 10.)

 

Lectures / Előadások:

Each presentation is expected to be 15 minutes followed by
5 minutes discussions, except those from the plenary session.

Minden előadás 15 perces melyet 5 perc vita követhet. Kivételt képeznek a plenáris ülés előadásai.

 

 

Monday, 26 May / május 26, hétfő

 

9.00                                    ‑Registration at the Budapest University of Technology and Economics, Building K (central) 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3–9

                                                ‑Regisztráció: Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem, K (központi) épület, főbejárat

9.30                                    ‑Departure to Balatonfüred
Indulás Balatonfüredre

11.30 – 12.30          ‑Registration at Hotel Uni, Balatonfüred
Regisztráció: Balatonfüred, Hotel Uni

12.30 – 13.30          Lunch / Ebéd

14.00 – 14.10          Opening / Megnyitó: Prof. Dr. Antal Penninger

14.10 – 14.20          ‑Welcome address / Köszöntő: Dr. István Bóka
Mayor of Balatonfüred / Balatonfüred polgármestere

 

 

Plenary Session 1 / Plenáris ülés

Chair/Elnök: Prof. Dr. Antal Penninger

 

14.20 – 14.40          ‑Actual Questions of Energetics
György Hatvani – Ministry of Economy and Transport / Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

14.40 – 15.00          ‑Long Term Growth and the Cost of Energy in Hungary
Dr. Miklós Hegedűs – GKI Economic Research Co. /
Gazdasági Kutató Intézet Rt.

15.00 – 15.20          ‑The Environmental Position of the Energy Sector on the Verge of the EU Accession
Ildikó Tátrai – Institute for Environmental Management / Környezetvédelmi Kutató Intézet

15.20 – 15.40          ‑Energy and the International Community at the Turn of the XXI. Century
Dr. Tamás Jászay Prof. Emeritus,
Budapest University of Technology and Economics,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

15.40 – 16.00          Discussion / Hozzászólások
16.00 – 16.20          ‑Coffee Break / Kávészünet

Plenary Session 2 / Plenáris ülés

Chair/Elnök: Prof. Dr. László Imre

 

16.20– 16.40           ‑Sources of Renewable Energy in the EU and Hungary
Ferenc Bohoczky – Ministry of Economy and Transport / Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

16.40 – 17.00          ‑The Present Conditions and Future Trends of Renewable Energy Policies in Hungary
György Hanzély – Ministry of Agriculture and Rural Development / Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

17.00 – 17.20          ‑Possibilities and Experiences of the Utilization of Renewable Energy Sources in the Hungarian Agriculture
József Nagy – Ministry of Agriculture and Rural Development /
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

17.20 – 17.40          ‑Discussion  / Hozzászólások

19.00 – 22.00          ‑Welcome Party / Állófogadás

 

 

Tuesday, 27 May / május 27, kedd

 

7.30 – 8.30                ‑Breakfast / Reggeli

 

Session 1

Chair/Elnök: Dr. Ágnes Wopera-Serédi

 

9.00 – 9.15                ‑Modelling and Parameter Analysis of NOx
Emission of Spark Ignition Engines
                                                Á. Bereczky, A. Meggyes

9.20 – 9.35                  ‑Experimental Investigation of NOx Emissivity
of New Developed Combustion System
                                                T. Kapros

9.40 – 9.55                  Combustion of Fuel Oil-Water Mixtures
                                                Á. Wopera-Serédi, J. Mikó, P. Sándor, M. Sevcsik

10.00 – 10.15          ‑Influence of Treatment of Limestone on the
Removal of Sulphur and on the Combustion
                                                K. Reményi

10.20 – 10.35          ‑Environmental Protection –
Effects of a Combined-Cycle Unit
G. Csíki

10.40 – 11.00          ‑Coffee Break / Kávészünet

 

Session 2

Chair/Elnök: Prof. Dr. Károly Reményi

 

11.00 – 11.15          ‑Multi Channel Vibration Analysis of Turbine-generator Machines in Power Plants
                                                                        A. Kiss

11.20 – 11.35          ‑Active Vibration Control of the Rotating Shaft
                                                                        K. Sztankó, A. Penninger, L. Kárpáti

11.40 – 11.55          ‑Derating and Degradation Considerations within FMECA
                                                                        T. Veér, O. Bolland

12.00 – 12.15          ‑Application Possibility of Steam Turbines, Operating in Steam Cycles, in Combined Cycles
                                                                        A. Harmatha, V. Wolff

12.30 – 14.00          ‑Lunch / Ebéd

Session 3

Chair/Elnök: Dr. Iván Gács

 

14.00 – 14.15         ‑Transelektro – Partner in Energetic and Environmental Protection
A. Németh

14.20 – 14.35          ‑Effect of Valve-Timing on the Exhaust of Four-Stroke, Uncharged SOHC Otto-Engines
I. Lakatos

14.40 – 14.55         ‑Experiments with Rape Oil in Gas Turbines
T. Laza, R. Meier, R. Koch, A. Penninger, S. Wittig

15.00 – 15.15          ‑Some Aspects of Operating Gas-Engines
A. Meggyes, Á. Bereczky

15.20 – 15.35          ‑Prediction of Liquid Hydrogen Pressurant Requirements
V. Popa, F. Popescu, A. Şerban

15.40 – 16.00          ‑Coffee Break / Kávészünet

 

Session 4

Chair/Elnök: Dr. Tibor Kapros

 

16.00 – 16.15          ‑Analysis of Flame-Object Heat Transfer using Different Burner Types and Settings
G. Walter, L. I. Kiss, V. Goutiére, A. Charette

16.20 – 16.35          ‑Calculation of the Heat Penetration and Temperature Distribution in Case of Different Shape of Thermal Excitation
Gy. Gróf

16.40 -  16.55         ‑Temporal and Territorial Alteration of Energetic Parameters of the Wind Directions
K. Tar

17.00 – 17.15          ‑Experiences about Waste Wood-brown Coal Mixed Firing
I. Szűcs, K. Szemmelveisz, Á. Wopera-Serédi, J. Mikó

17.20 – 17.35          ‑An Experimental and Theoretical Study on Nitrogen Species Release During Municipal Solid Wastes (MSW) and Biomass Devolatilization
M. Becidan, O. Skreiberg, R. Khalil, W. Horrigmo, J. E. Hustad

17.40 – 17.55          ‑Mine Airline Networks Calculation and Updating by Methods and Algorithms
E. A. Sink

19.00 – 21.00          ‑Grill party

Wednesday, 28 May / május 28, szerda

 

7.30 – 8.30                ‑Breakfast / Reggeli

 

Session 5

Chair/Elnök: Prof. Dr. Attila Meggyes

 

9.00 – 9.15                ‑Plume Rise Calculation for Low Heat Emission Chimneys
G. Bede, I. Gács

9.20 – 9.35                ‑Small Scale Tri-generation – Can it be Economically Feasible?
G. Bercsi, A. Lőrincz, A. Mayerhoff

9.40 – 9.55                ‑Primary Energy Savings by Co-generation in Hungary Calculated According to the Directive 2002/185 (cod) 
A. I. Fazekas

10.00 – 10.15          ‑Opportunities for Engine-Driven Cogeneration
and its Benefits
J. Klimstra

10.20 – 10.35          ‑Examination and Modelling of Burning Process in Spark Ignited Engine
                                                Gy. Hegedűs, P. Bartal, A. Meggyes, Z. Vén

10.40 - 11.00           ‑Coffee Break / Kávészünet

 

Session 6

Chair/Elnök: Prof. Dr. Attila Bíró

 

11.00 – 11.15          ‑Parameter Control Calculations of Heavy-Duty Gas-Turbines Based on Measured Operation Parameters
B. Czinkóczky, F. Lezsovits

11.20 – 11.35          ‑Energy Potential on Lean Gases in Hungary
A. Balogh

11.40 – 11.55          ‑External Costs of Electricity
P. Bihari

12.00 – 12.15          ‑The Importance of Energy Storage Technologies
on Liberalized Electricity Markets
A. Stróbl

12.20 –12.35           ‑Complete Utilization of Municipal Wastes
in Combined Heat and Power Plants
Cs. Vörös

12.40 – 12.55          ‑Closing / Zárszó: Prof. Dr. A. Penninger

13.10 – 14.30          ‑Lunch / Ebéd

15.00 –                          ‑Departure to Budapest / Indulás Budapestre

 

 

 

 

u